In De Ban van de Ring: Het Duel

30% Korting
€ 25,00 € 17,50

"Jij komt hier niet langs!", buldert Gandalf tegen de Balrog, een angstaanjagende vuurdemon. "Nee, jij komt hier niet langs!". De kolossale gestalte, Sauron's in vuur en rook gehulde wachter in de Mijnen van Moria, komt langzaam maar onstuitbaar op hem af. Op de sidderende brug van Khazad Dûm, boven een peilloze afgrond, ontstaat een verbeten duel. Zal het Gandalf de Grijze lukken om de Balrog's reusachtige zweep en vlammend zwaard te trotseren?

Doel van het spel:
De speler, die na een duel over de meeste energie beschikt, klimt op de brug omhoog. Wie aan het einde van het gevecht, na 3 duels en de finale, het hoogst op de brug staat, wint het spel.

Voorbereiding:
Een speler speelt de rol van Gandalf, de andere van de Balrog. De spelers krijgen hun speelstuk en zetten deze voor de onderste trede van de brug en plaatsen hun energiesteen op de op het energiespoor. Beiden ontvangen hun 27 kaarten.

Spelverloop:
Het spel bestaat uit drie opeenvolgende duels en een finale. Voor het eerste duel neemt elke speler de bovenste negen kaarten van zijn gedekte stapel op handen. Tijdens het duel worden zes van deze negen kaarten gespeeld, drie worden bewaard voor de finale.

Het Duel
Eerste gevechtsronde: kaarten neerleggen
Gandalf speelt een kaart open naast het speelbord. Daarna speelt de Balrog een kaart en legt deze aan de rechterkant tegen de Gandalf-kaart aan. De spelers vergelijken nu de krachtpunten van beide naast elkaar liggende kaarten. Aan de rechterzijde van de kaart bevindt zich altijd de aanvalskracht, aan de linkerzijde van de kaart de verdedigingskracht. Op basis van deze kaarten wordt het energieverlies voor beide partijen berekend.

Op deze manier volgen de gevechtsronden elkaar op tot het eerste duel is afgelopen.

Het verschil is 3 of meer
Zodra zich tussen de energiestenen op het energiespoor tenminste drie lege velden bevinden, mag de speler, wiens energiesteen het hoogst staat, de handkaarten van de andere speler bekijken.

Speciale kaarten
Op sommige kaarten staat een tekst. Dit zijn speciale kaarten. Als zo'n speciale kaart wordt gespeeld, worden eerst de krachtpunten vergeleken en het resultaat verwerkt. Daarna worden de aanwijzingen in de tekst opgevolgd.